بسته بندی مواد غذایی

بسته بندی مواد غذایی به یکی از ابزارهای بازاریابی برای تولیدکنندگان و کارفرمایان تبدیل شده است که به دلیل تنوع در سلیقه ها، امروزه شاهد انواع مختلفی از بسته بندی های غذایی هستیم که در اشکال و ابعاد مختلف به عرضه گذاشته شده اند . بسته بندی مواد غذایی با چندین عملکرد مهم برای محصولات مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله آن ها می توان به محافظت از مواد غذایی، ارائه و درج اطلاعات محتویات محصول، حفظ ویژگی های ظاهری و کیفیتی ماده غذایی اشاره کرد
بسته بندی مواد غذایی به سه گروه اولیه، ثانویه و ثالثیه تقسیم بندی می شوند که در اینجا به توضیح آن می پردازیم: